H2S-meettraject

Home / Oplossing / H2S-meettraject
H2S-meettraject

H2S-meettraject

Rioolgeur is één van de meest vervelende en hardnekkige vormen van stankoverlast. Soms is niet meteen te achterhalen waar de geurhinder door wordt veroorzaakt. In zo’n geval kan een H2S-meting uitsluitsel geven. Op het lozingspunt wordt een H2S-datalogger in de betonput gemonteerd. Deze meter registreert gedurende een langere periode de temperatuur en het H2S-niveau (uitgedrukt in PPM) in de put.
Aan het eind van de meetperiode wordt deze datalogger uitgelezen en de gegevens, samen met de resultaten van de visuele inspectie, geanalyseerd. De opdrachtgever ontvangt een uitgebreide rapportage van de H2S-meting, die in een persoonlijk gesprek wordt toegelicht.

IE Systems werkt voor H2S- en niveaumetingen samen met het bedrijf Riometrie.