Kantelklep

Home / Oplossing / Kantelklep
Kantelklep

Kantelklep

Ook de kantelklep lost stankproblemen in riolering eenvoudig op!

In de bestaande putrand wordt een rooster met kantelklep gemonteerd. Bij rust wordt het riool gasdicht afgesloten door een kantelklep. In het geval van overdruk opent de klep zich en verdwijnt de druk (ontluchting). Bij onderdruk opent de kantelklep zich ook, en is er sprake van beluchting.

Combideksel IE Systems uit de putCombideksel IE SystemsCombideksel IE Systems half openPutdeksel logo IE Systems

Water op straat? Via het voor vrachtverkeer geschikte rooster en de kantelklep wordt hemelwater versneld afgevoerd. Plus… Het risico op zwevende putdeksels door overdruk in het stelsel is met de kantelklep volledig verdwenen!

De kantelklep is ontwikkeld i.s.m. en geoctrooieerd door Javalves onder octrooinummer 1037741.