Luchtinblaas unit

Home / Oplossing / Luchtinblaas unit
Luchtinblaas unit

Luchtinblaas unit

IE Systems heeft octrooi voor het pulserend injecteren van lucht aan rioolwater. Hiermee blijft het afvalwater zuurstofrijk en wordt voorkomen dat H2S ontstaat in het drukrioleringsstelsel. Na bijna 15 jaar heeft IE Systems op enkele duizenden locaties in Nederland luchtinblaas units geïnstalleerd en ervaring opgedaan onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Die kennis heeft er toe geleid dat het leven van vele omwonenden én rioolbeheerders een stuk prettiger is geworden!

Voordelen

  • H2S-overlast kan worden aangepakt zonder grote aanpassingen aan het rioleringsstelsel
  • Lucht inblaasunits kunnen worden geïnstalleerd ongeacht het type pompen en diameter van de persleiding
  • Door het verdwijnen van de H2S-slijmlaag in de persleiding wordt de capaciteit van het rioleringsstelsel vergroot en kansen op verstoppingen verkleind
  • De H2S-niveaus op het lozingspunt kunnen eenvoudig worden gereguleerd door het bijstellen van de inblaasfrequentie