Luchtpers Riool

Home / Oplossing / Luchtpers Riool
Luchtpers Riool

Luchtpers Riool

De eerste versies van het Luchtpers Riool (LPR) verschenen begin jaren ’90 al op de Nederlandse markt als alternatief voor de conventionele pompgemalen. Transport van afvalwater vindt plaats door luchtinjectie met compressoren. Het LPR is geschikt voor elk debiet, van woonarken tot woonwijken.

Voordelen
Het LPR kent een aantal voordelen t.o.v. standaard drukriolering met pompgemalen:

  • Door de toevoer van lucht vindt er geen H2S-vorming plaats in het stelsel
  • Er komen geen draaiende en elektromechanische onderdelen in aanraking met het rioolwater
  • Beheer en onderhoud is eenvoudig bovengronds uit te voeren
  • Er kan worden volstaan met een 230V aansluiting